Protocollen

Wij als school hebben een aantal protocollen opgesteld waarin bepaalde procedures op school worden beschreven. 
Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op De Wateringe gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking tussen school, ouders en kind te vergroten.

Door op het woord te klikken krijgt u toegang tot het document.