Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker (Fenny) is elke week op donderdag een dagdeel aanwezig.

U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht met vragen over:

U kunt contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk:
Email: f.pielage@kwadraad.nl
Telefoon: 06-40595591