Peuterspeelzaal Peuternest

Peterspeelzaal Peuternest is onderdeel van de Kinderkoepel. 
Peuterspeelzaal Peuternest zit in een lokaal van De Wateringe. Hierdoor kunnen school en peuterspeelzaal intensief met elkaar samenwerken. Zo delen wij dezelfde gedragsafspraken voor kinderen en ouders. Ook werkt de onderbouw van de school regelmatig binnen hetzelfde thema als de peuterspeelzaal. 
De Wateringe en de peuterspeelzaal vinden het belangrijk dat er een goede doorgaande lijn is tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Daarom worden er regelmatig werkafspraken gemaakt. De school en de peuterspeelzaal sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan.

Voor meer informatie over Peuterspeelzaal Peuternest: https://www.kinderkoepel.nl