Jeugdverpleegkundige

De jeugdverpleegkundige (Gerdien de Hoog) is verbonden aan de school en aan het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Zij maakt deel uit van het zorgteam op school. U kunt bij de jeugdverpleegkundige terecht met vragen over:

U kunt contact opnemen met de jeugdverpleegkundige door langs te komen op het inloopspreekuur of via de intern begeleider of leerkracht van uw kind.
U kunt ook mailen via: g.dehoog@cjgrijnmond.nl