Schoolmaatschappelijk werk
 

De schoolmaatschappelijk werker (Ditte Nieuwenhuijse) is elke week op donderdag aanwezig op school van 13.00 tot 15.00 uur.

U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht met vragen over:

U kunt contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk via de e-mail (d.nieuwenhuijse@kwadraad.nl), telefoon (06-10452520), de intern begeleider of de leerkracht van uw kind.