Jeugdeducatiefonds 

Sinds januari 2022 zijn we als school gecertificeerd door het Jeugdeducatiefonds.  
Het Jeugdeducatiefonds helpt om ontwikkelingskansen van kinderen in Nederland die opgroeien vanuit een achterstand, te vergroten. De scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Hiermee levert het Jeugdeducatiefonds een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie. 

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.? 

Wij als basisschool kunnen een aanvraag indienen bij het fonds. Dat doen wij als de juf of meester ziet dat geldgebrek de ontwikkeling van een kind belemmert. Door de extra ondersteuning uit het fonds krijgt het kind betere kansen. Er zijn tal van zaken waarvoor een bijdrage kan worden aangevraagd. Bijvoorbeeld: Educatieve software, extra taallessen, huiswerkbegeleiding, schoolkamp of schoolreis, culturele activiteiten, voorbereiding op het voortgezet onderwijs, aanschaf van laptop of tablet, aanschaf van een fiets en sprotactiviteiten. 

Hans Spekman is directeur van het Jeugdeducatiefonds. Hij zegt: “Zorgen voor gelijke kansen voor ieder kind is belangrijk. De coronacrisis heeft dit in het onderwijs nog eens extra laten zien. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan het kind eigenlijk aan kan.” 

Wij zijn blij dat we dit voor de kinderen van de Wateringe voor elkaar hebben kunnen krijgen.