Buiten Schoolse Opvang Kinderkoepel

Buitenschoolse opvang is voor kinderen die naar de basisschool gaan, in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. 

De Kinderkoepel heeft vier BSO locaties verdeeld over verschillende wijken in Hellevoetsluis. De school van uw zoon of dochter is bepalend voor de BSO locatie. 
Ze bieden 40 weken opvang op vaste dagen, vakantieopvang, opvang volgens rooster, tijdens studiedagen of bij continurooster.
Standaard zijn de locaties geopend vanaf 7.30 uur tot 18.00 uur.

Voor meer informatie: https://www.kinderkoepel.nl/bso/