Verlof & Vakantie

De mogelijkheid bestaat om verlof aan te vragen buiten de reguliere schoolvakanties om. Deze mogelijkheid is geregeld via de wet op de leerplicht. Als u vanwege uw werk(gever) buiten de reguliere schoolvakanties verlof wilt aanvragen, dient u de onderstaande werkgeversverklaring in te laten vullen door uw werkgever.

Er zijn twee soorten verlof: 
- Vakantieverlof in verband met werk(gever) tot ten hoogste 10 schooldagen. Hierbij moet ook de werkgeversverklaring ingevuld worden door uw werkgever.
- Verlof in verband met andere omstandigheden dan werk. Denk hierbij aan huwelijksfeesten.


Hier vindt u het aanvraagformulier voor vakantie en verlof.