OBS de Wateringe is een kleurrijke basisschool met meer dan 90% kinderen van een andere culturele achtergrond, een multiculturele basisschool. 
 

Missie

Op deze openbare basisschool bereiden we onze leerlingen optimaal voor op de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken zet het team de meest effectieve didactische en pedagogische aanpak in om alle leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te leren op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken en burgerschapsvorming èn ze te ondersteunen in hun persoonsontwikkeling.
 

Visie
Goed eigentijds primair onderwijs aan alle leerlingen van de school waarbij het optimale leerrendement per kind wordt nagestreefd. Dit wordt bereikt door leerkrachten en leerlingen te laten samenwerken in clusters van leerjaren. De focus ligt op het aanleren van kennis en vaardigheden en het doen van onderzoek. Hierdoor worden zowel cognitieve vaardigheden als metacognitieve vaardigheden ontwikkeld, waardoor leerlingen over succesfactoren beschikken die ze kunnen inzetten in hun verdere (school) leven".

Kernwaarden
De volgende kernwaarden gelden voor OBS de Wateringe: