Onderwijsvernieuwingen

In het schooljaar 2023/2024 worden de volgende (onderwijskundige) activiteiten uitgevoerd:


HPS (High Performing Schools)

De scholen van Onderwijsgroep EduMare zijn High Performing Schools (HPS). De scholen trekken in hoofdlijnen samen op. Zo wordt teamscholing en scholing van het management gezamenlijk gevolgd. 

Het concept High Performing Schools is een onderwijskundige vertaalslag van 'High Performing Organizations', ontwikkeld door Andre de Waal. Een 'High Performance'-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van tenminste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie. 

Op OBS de Wateringe hebben wij als doel om het maximale te bereiken met onze kinderen. Dat betekent niet dat eind groep 8 ieder kind naar het gymnasium gaat, maar wel dat we er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren en hen te laten excelleren binnen de eigen mogelijkheden. Om dit voor elkaar te krijgen, zetten we in op de vijf HPO-pijlers. Vanuit wetenschappelijk valide onderzoek blijkt dat dit een effectieve manier is om te werken aan het verbeteren van de resultaten. 

Hoge kwaliteit management: 
Binnen onze organisatie zetten we in op integere, effectieve leidinggevenden, die steeds op zoek zijn naar het verbeteren van hun eigen functioneren. Het management heeft een voorbeeldfunctie en coacht medewerkers om betere resultaten te behalen. 

Hoge kwaliteit medewerkers: 
Binnen ons onderwijs staat de leerkracht centraal. Daarmee bedoelen we dat de kwaliteit van de leerkracht het verschil maakt voor de kinderen. Kinderen krijgen goede, effectieve lessen via uitstekende leerkrachten. 

Lange termijn gerichtheid: 
We zijn koersvast en focussen ons op ambitieuze doelen die op termijn werkelijk helpen om de kwaliteit van de scholen te verbeteren. 

Open en actiegerichte houding: 
Er is op onze scholen veel aandacht voor samen leren en onderlinge dialoog. Medewerkers worden betrokken bij belangrijke processen en er is een cultuur waarin het is toegestaan fouten te maken.

Continue verbetering: We zijn steeds op zoek naar verbetering van ons onderwijs en de onderliggende processen. 


Burgerschap
De school heeft een wettelijke verplichting om expliciet aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. 
Het burgerschapsonderwijs op OBS de Wateringe leidt tot een basis aan kennis en vaardigheden van leerlingen die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de maatschappij. De school is een veilige omgeving om de vaardigheden te oefenen. Democratie, mensenrechten, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, diversiteit en respect zijn belangrijke begrippen bij het vak burgerschapsonderwijs. 

Kerndoelen van Burgerschapsonderwijs 

Afgelopen jaar hebben we de feesten Sinterklaas, Kerst en Ramadan/Suikerfeest geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. 
Vanuit de Inspectie (bezoek afgelopen juni) hebben we de opdracht gekregen om het burgerschapsaanbod uit te breiden. We hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld en gaan deze dit schooljaar uitvoeren. We gaan werken met een Jaarkalender Burgerschapsonderwijs, hierin staan belangrijke nationale en internationale dagen en daar zijn bouwstenen aan gekoppeld. De bouwstenen zijn Democratie, Diversiteit, Duurzaamheid, Digitaal samenleven, Identiteit, Globalisering, Macht & Inspraak, Solidariteit, Technologisch burgerschap, Vrijheid & Gelijkheid.  
Elke maand staat er 1 bouwsteen centraal. De leerdoelen die daarbij horen gaan we dan die maand (extra) mee aan de slag. Vaak doen we dit aan de hand van (voor)leesboeken, teksten en gesprekken in de klas. Ook gebruiken we onze sociaal emotioneel leren (SEL) methode KWINK hiervoor. 
Iedere maand zal ik een poster met u delen via Parro, zodat u ook weet welke bouwsteen die maand centraal staat bij ons op school. 

 

Het Nederlands Kenniscurriculum (NKC) 
Op OBS de Wateringe gaan we werken met het Nederlands Kenniscurriculum (NKC). Het NKC staat voor: thematisch onderwijs en duurzame onderwerpen voor en door leerkrachten op wetenschappelijke basis. 

Dit jaar gaan we starten met de implementatie van dit thematisch onderwijs waar de kennis- en toepassingsdoelen gei?ntegreerd zijn binnen verschillende thema's zoals 'ruimte', 'oorlogen', 'wereldreligies' en 'het dierenrijk'. De zaakvakken 'los' aanbieden is bij ons dus verleden tijd. Onze leerlingen leren door de thematische opzet continu de opgedane kennis in een breder, werelds perspectief te plaatsen; brede algemene kennis helpt namelijk om nieuwe kennis op te doen. De wetenschappelijke basis van het NKC ligt bij onderzoek dat erop is gee?nt dat kennis vooraf gaat aan vaardigheden. 

Elk thema van het NKC is verbonden aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelen die de landen aangesloten bij de Verenigde Naties in 2015 hebben bepaald. Aan deze hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen - van goede gezondheid tot kansengelijkheid en duurzame energie - ontwerpen onze leerkrachten hun eigen lessen. 

Door een goede doorgaande lijn in de hele school en de samenhang worden onze leerlingen ontzettend gemotiveerd. Het NKC is ontwikkeld door basisschoolbesturen en leerkrachten. Ook namens OBS de Wateringe neemt de kwaliteitscoordinator deel aan de ontwikkelgroep.