Methodes 

We gebruiken op de Wateringe moderne methodes om onze lessen vorm te geven. 
Geregeld kijken we of de gebruikte methode nog voldoet. 

Kleuters 

Kleuteruniversiteit 

Schatkist 

Observatiemodel, kleuters 

Digikeuzebord 

Technisch Lezen 

Veilig leren lezen/Estafette 

Schrijven 

Pennenstreken 

Taal 

Staal 

Spelling 

Staal 

Rekenen 

Getal en Ruimte junior 

Geschiedenis 

Brandaan 

Natuur en techniek 

Naut 

Aardrijkskunde 

Meander 

Begrijpende lezen 

Nieuwsbegrip/Close Reading 

Sociaal emotioneel leren 

Kwink  

 

Als school zorgen we ervoor dat we de leerstof, gerelateerd aan de kerndoelen aanbieden. Dat is vanuit de overheid ook een verplichting. We hebben gemiddeld per week 25,5 lesuren (onderwijstijd) waarover we deze vakken verdelen.  

Daarnaast moeten we wat betreft taal en rekenen ook de referentieniveaus halen. Referentieniveaus zijn de opbrengstverplichtingen die wij van onszelf moeten behalen. Als school stellen wij halfjaarlijkse doelen op, doelen die passen bij onze leerling populatie.  

Soms is het nodig dat er aan bijv. rekenen, lezen of spelling extra tijd wordt besteed, omdat het basisniveau (de gestelde doelen) gehaald moet worden, dit stellen de leerkracht aan het begin van het schooljaar vast en evalueren dit na een half jaar.   

Kortom, we zorgen er als school voor dat we aan de kerndoelen voldoen en afhankelijk van de behoefte van (het) kind (eren) wordt er meer of minder lesgegeven in een bepaald vak. 
 

Gym, bewegingsonderwijs 

Vanaf groep 1 geven wij bewegingsonderwijs. Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal de Wateringe (Moriaanseweg west). De groepen 1/2 op de dinsdag en vrijdag. De groepen 3 t/m 6 op de vrijdag en de groepen 7 en 8 op de dinsdag. Op vrijdag krijgen de kinderen gym van een vakdocent. 

Eten en drinken (pauze en lunch)

Op de Wateringe zijn er twee soorten pauzes:

In het kader van de aandacht voor gezonde voeding verzoeken wij u verantwoord eten en drinken mee te geven.
Tijdens het fruit eten en de lunchpauze, wordt er voorgelezen door de leerkracht of wordt een educatief programma gekeken zoals het jeugdjournaal.