Leerlingenraad
 

De leerlingenraad van De Wateringe heeft als doel om;


Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?
Jaarlijks worden er aan het begin van het schooljaar vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. Vanaf groep 6 mogen leerlingen zich verkiesbaar stellen, waaruit verkiezingen voortkomen die in de eigen klas worden gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen wordt de rol van de leerlingenraad uitgelegd, verteld wat er van leden verwacht wordt en wordt toegelicht hoe de verkiezingen zullen verlopen. 

Vanuit elke klas zijn er 2 vertegenwoordigers. Omdat leden drie jaar zitting mogen hebben in de leerlingraad. Het andere lid blijft aan en wordt het jaar erop vervangen. Zo zijn er altijd ervaren leden en nieuwe leden, aan het begin van een schooljaar. 

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant. Notulen worden bewaard op het schoolnetwerk en per vergadering vindt terugkoppeling plaats in de eigen groep. De leerlingenraad komt elke periode tussen de vakanties bij elkaar. 

De groepsleerkrachten en de medezeggenschapsraad worden via de notulen ook geïnformeerd. Ouders worden d.m.v. Parro met een kort verslagje geïnformeerd.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

Voorbeelden: