Schooltijden

Wij werken voor alle klassen met een vijf-gelijke dagen model met continurooster. Dit betekent dat de schooltijden van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn van 8.30u tot 14.00u.

Maandag 8.30u - 14.00u
Dinsdag 8.30u - 14.00u
Woensdag 8.30u - 14.00u
Donderdag 8.30u - 14.00u
Vrijdag 8.30u - 14.00u


De schooldeuren gaan 's morgens om 8.20u open, de kinderen mogen dan naar binnen.
Om 8.30u gaat de schoolbel als teken dat de lessen gaan beginnen.  

Voorschoolse en Naschoolse opvang
De BSO (Buiten Schoolse Opvang) wordt voor schooltijd en na schooltijd verzorgd door de Kinderkoepel.
Meer informatie vindt u op de website: www.dekinderkoepel.nl


Studiedagen
Maandag 11 oktober 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Dinsdag 14 juni 2022

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie: 24 december 2021 t/m 09 januari 2022 
Voorjaarsvakantie: 26 februari 2022 t/m 06 maart 2022 
Goede vrijdag: 15 april 2022 
Paasmaandag: 18 april 2022 
Meivakantie: 23 april 2022 t/m 08 mei 2022 
Hemelvaartsdag: 26 mei 2022 
Pinkstermaandag: 06 juni 2022 
Zomervakantie: 09 juli 2022 t/m 21 augustus 2022