Schooltijden

Wij werken voor alle klassen met een vijf-gelijke dagen model met continurooster. Dit betekent dat de schooltijden van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn van 8.30u tot 14.00u.

Maandag 8.30u - 14.00u
Dinsdag 8.30u - 14.00u
Woensdag 8.30u - 14.00u
Donderdag 8.30u - 14.00u
Vrijdag 8.30u - 14.00u


De schooldeuren gaan 's morgens om 8.20u open, de kinderen mogen dan naar binnen.
Om 8.30u gaat de schoolbel als teken dat de lessen gaan beginnen.  

Voorschoolse en Naschoolse opvang
De BSO (Buiten Schoolse Opvang) wordt voor schooltijd en na schooltijd verzorgd door de Kinderkoepel.
Meer informatie vindt u op de website: www.dekinderkoepel.nl


Studiedagen
Vrijdag 4 oktober 2024
Maandag 20 januari 2025
Maandag 31 maart 2025
Woensdag 21 mei 2025
Vrijdag 6 juni 2025
Maandag 23 juni 2025


Vakantierooster schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie: 26 oktober 2024 t/m 3 november 2024 
Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie: 22 februari 2025 t/m 2 maart 2025
Goede vrijdag: 18 april 2025
Paasmaandag: 21 april 2025
Meivakantie: 19 april 2025 t/m 4 mei 2025
Hemelvaartsdag: 29 mei 2025
Pinkstermaandag: 9 juni 2025
Zomervakantie: 19 juli 2025 t/m 31 augustus 2025