Met ingang van 1 augustus 2013 is onze school gefuseerd met de Montessorischool in Hellevoetsuis. Hoewel beide scholen nu één school vormen is er nog steeds sprake van twee afzonderlijke scholen op twee verschillende locaties. 

Wilt u ook een kijkje nemen op de website van onze andere locatie klik dan: www.montessorischoolhellevoetsluis.nl

Wij zijn een opbrengstgerichte basisschool waarin samenwerking en innovatie centraal staat. 
Sinds 1 januari 2006 maakt onze school deel uit van de stichting Primo VPR. Alle openbare scholen op Voorne Putten en Rozenburg maken deel uit van deze stichting. Door samen te werken vergroten we de mogelijkheden en beperken we de financiële kwetsbaarheid.


OBS de Wateringe is gevestigd aan de Bremstraat 1 te Hellevoetsluis. De school is goed te bereiken vanuit alle wijken van Hellevoetsluis. 
 

Onze school is gehuisvest in één gebouw. Er zijn 7 lokalen. Aan de zijkant van de school ligt het speelplein van de kleuters.  Aan de voorkant van de school ligt het speelplein voor de groepen 4 t/m 8.

Op dit moment wordt de school bezocht door ongeveer 140 leerlingen verdeeld over 7 groepen. We hebben 3 onderbouwgroepen, 2 middenbouwgroepen en 2 bovenbouwgroepen.