Wanneer een kind vier jaar wordt kan het starten bij ons op school.
Kinderen die door een verhuizing van school moeten wisselen kunnen tussentijds bij ons instromen. In alle andere gevallen geldt dat alleen na de kerstvakantie en na de zomervakantie kan worden ingestroomd. 
Wanneer een kind in een zorgtraject zit geldt dat wij graag aansluiten bij een gesprek op de huidige school om mee te kunnen denken en zo goed af te kunnen wegen of wij een passende plek kunnen bieden.